2018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2018-02-132018 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний зураг
2018-02-092018 онд Иргэдэд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалт
Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР