Мэдээ

2019-08-14Хэрлэн сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын явцад хяналт хийлээ
2019-08-09 Өмнөдэлгэр сумын 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, дулааны шугам сүлжээ, нэгдсэн уурын зуухны барилга, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажлуудад захиалагчийн техник хяналтыг хийлээ.
2019-08-08Биндэр суманд Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй Соёлын төвийн засварын ажилд хяналт тавьлаа.
2019-08-08 Баян-Адрага суманд баригдаж байгаа ЭМТөвийн өргөтгөлийн болон сургуулийн дотуур байрны БУА, Монгол хатдын өргөөний барилгын их засвар зэрэг барилгын обьектуудад хяналт хийж ажиллалаа.
2019-08-07 Бэрх тосгоны орон сууцны дээврийн засвар, Батноров сумын Соёлын төвийн барилгын их засварын ажилд хяналт тавьж ажиллалаа.
2019-08-07 Батноров суманд Спорт заалны барилгын тохижилт,Хүлэг Боорчи Андлалын өргөө цогцолборын барилгын ажлын явцад хяналт хийлээ.
2019-08-05 Аймгийн төвд баригдаж буй барилга угсралтын ажлуудад захиалагчийн техник хяналтыг хийлээ.
2019-07-22Хэрлэн сумын зам арчилгаа засварын ажилд комисс ажиллаж хүлээн авлаа.
2019-07-03Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Онон голын Бирвазын ажлын явц 80 хувьтай байна.
2019-07-03Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 2-р багийн оршуулгын газрыг хамгаалж, хашаатай болголоо.
2019-06-18ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯНХУТАГ СУМАНД БАРИГДАЖ БАЙГАА СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
2019-06-18Мал эмнэлгийн лабораторийн шугам сүлжээний засварын ажлыг хүлээж авлаа.
2019-06-11“Нээлттэй газрын харилцаа-Орон нутагт” өдөрлөг, сургалтыг 5 суманд зохион байгууллаа.
2019-06-04НЭ-ийн төрөх тасгийн гадна бохир усны шугам сүлжээг ашиглалтад орууллаа.
2019-06-04Татварын хэлтсийн гадна тохижилтийн ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээж авлаа.
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР