Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Онон голын Бирвазын ажлын явц 80 хувьтай байна.

2019-07-03

 ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БИНДЭР СУМЫН ОНОН ГОЛЫН БИРВАЗЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын нэр, байршил: Биндэр сум Онон гол.

Гүйцэтгэгч: "Хос Ховор сувд " ХХК

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Уран тод цэг " ХХК

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Орон нутгийн Хөгжлийн сан, 39 сая төгрөг

Ажлын явц: 80%

Хяналт гүйцэтгэсэн:  Э.Элбэг-Эрдэнэ         

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР