Хэрлэн сумын зам арчилгаа засварын ажилд комисс ажиллаж хүлээн авлаа.

2019-07-22

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМ АРЧИЛГАА ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын нэр, байршил: Хэрлэн сум
Гүйцэтгэгч: " Харгуй " ХХК
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Замын сан, 37,9 сая төгрөг
Ажлын явц: 100%
Тус ажлыг Харгуй  ХХК гэрээнд заасан хугацаа болон ажлын тоо хэмжээний дагуу гүйцэтгэж 2019 оны 7-р сарын 19 оны өдөр улсын комисс байнгын ашиглалтад хүлээж авсан.

Хяналт гүйцэтгэсэн:  Э.Элбэг-Эрдэнэ

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР