Зөөврийн болон Суурин компьютер хүлээлгэн өглөө.

2019-08-27

      Барилгын хэлтсийн дарга Б.Гантөгсд зөөврийн компьютер, Орон сууц нийтийн аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхгэрэл , Газрын төлбөр татвар хариуцсан мэргэжилтэн Г.Лхагвабаатар нарт i7-гийн суурин компьютер тус тус хүлээлгэн өглөө.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР