ХЭРЛЭН СУМЫН БЭЛЧЭЭР МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2019-09-26

Хэнтий аймгийн ГХБХБГазар, ХХААГ, Хэрлэн сумын ЗДТГ-аас Мерси Кор ОУБ-ын “Даван туулах дасан зохицох чадвартай орон нутгийн иргэд” хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Хэрлэн сумын Бэлчээр менежментийн төлөвлөгөөг сумын ажлын хэсэг, холбогдох мэргэжилтнүүд, малчдын оролцоотойгоор хамтран боловсруулахаар ажиллаж байна.
2019 оны 9-р сарын 23-28-ны өдрүүдэд сумын бэлчээр менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах сумын ажлын хэсэг, малчдад ойлголт өгөх арга зүйн сургалтыг зохион байгуулж байна.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР