Сумдын даамлуудад сургалт зохион байгууллаа.

2019-11-04

     Газрын төлбөр , татварын програм дээр үнэлгээний бүсийн зураг, газрын төлбөрийн итгэлцүүрийг оруулан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшүүлсэн газрын төлбөрийг бодуулах ажил хийгдсэн энэ ажлын дагуу иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлсэн газарт татварыг бодуулах, ногдуулах нэгж талбарыг нөхөн оруулах, засварлах ажлыг хэрхэн хийх талаар холбогдох мэргэжилтэнүүд сумдын даамлуудад сургалт зохион байгууллаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР