Баянмөнх сумын ахуй үйлчилгээний төвийн их засварын ажилд комисс ажиллаж ашиглалтад орууллаа.

2020-07-22
Баянмөнх сумын ахуй үйлчилгээний төвийн их засварын ажилд комисс ажиллаж ашиглалтад орууллаа.
Гүйцэтгэгч: "Баялаг хурах” ХХК
Зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Уран тод цэг” ХХК
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: ОНХС 137,2 сая төгрөг.
Ажлын явц: 100%
2020 оны 5 сарын 15-нд ажил эхэлсэн.
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР