Баянмөнх сумын инженерийн шугам сүлжээний ажилд үе шатны хяналт тавьж ажиллаа.

2020-08-28
Ажлын нэр, байршил: Баянмөнх суманд хэрэгжиж буй ИШСүлжээний ажил
Гүйцэтгэгч: "Нишин Илч" ХХК
Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Ангатранс" ХХК
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Улсын төсөв, 781 сая төгрөг
Ажлын явц: 60%
Баянмөнх суманд хэрэгжиж буй ИШСүлжээний ажлын халаалтын зуухны гадна, дотор шаврын ажил, ИШСүлжээний булалтын ажилд захиалагчийн хяналтыг тавьж үүрэг даалгавар өгч ажиллаа.
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР