ГАЗРЫН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЭХНИЙ 8 САРЫН МЭДЭЭ

2020-08-28

   Хэнтий аймгийн сумдын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийт 110 нэгж талбарыг дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэхээр төлөвлөснөөс эхний 8-н сарын байдлаар 42 нэгж талбарыг дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлсэн. Аймгийн 2020 оны төсөвт газрын дуудлага худалдааны орлогоос 400 сая төгрөгийг аймгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлөвлөгдсөн ба 8-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар 467.3 сая төгрөгийг төвлөрүүлэн газрын дуудлага худалдааны орлогын төлөвлөгөөг 117%-иар биелүүлэн ажиллаж байна.  

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР