Биндэр суманд баригдаж буй ЕБСургуулийн спорт заалны барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаа.

2020-10-07
Хэнтий аймгийн Биндэр суманд баригдаж буй ЕБСургуулийн спорт заалны барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаа.
ЗАХИАЛАГЧ: БШУСЯам
ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫГ:
ГХБХБГазар: ГҮЙЦЭТГЭГЧ:
"Бүтээлч шинэ сонголт” ХХК
Гүйцэтгэх хугацаа: 2020.09.01-2020.11.15
ЗОХИОГЧ: “Эдшил" ХХК
БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг Батширээт сум
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 500,0 сая төгрөг
- Тус барилга нь 30х15м өрөгт бүтээцэн 2 давхар барилга юм. Хуучин өнжмөл сууринд ШУТИС-ийн "Реконстракшн" судалгааны төв шалгалт хийж 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр гаргасан дүгнэлтийн дагуу хүчитгэл хийсэн.
2020 оны 10-р сарын 06-ны өдрийн байдлаар Гадна ханын /зүрхэвчтэй/ тоосгон өрлөг өрөгдөж эхэлж байна. Ажлын нийт гүйцэтгэл 35 хувьтай. Цагаан агаарын нөхцөлтэй уялдуулан баганыг 10 дугаар сарын 9-ны өмнө цутггасан байх. Цутгалтад болон өргийн зуурмагт хөлдөлт хайрагдалтаас сэргийлэх хүйтний нэмэлт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зэрэг зааварчилгаа, үүрэг даалгаваруудыг өглөө.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР