Мэдээлэл технологийн үндэсний паркаас Мэдээлэл технологийн инженерийн шалгалтын талаар сургалт хийлээ.

2020-10-08

     Монгол улсын Засгийн газраас 2019 онд баталсан "Цахим засаглал" үндэсний хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Алсын хараа-2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг баримт бичгүүдэд цахим засгийг хөгжүүлэх, тоон технологийг нэвтрүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг иргэн төвтэй хэлбэрт шилжүүлэх зэрэг томоохон зорилть арга хэмжээ төлөвлөгдсөн  энэхүү ажлын хүрээнд Мэдээлэл технологийн үндэсний паркаас Монгол улс цахим улс болоход хүний нөөц талаас нь бэлдэх олон арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд эдгээрийн нэг нь Азийн орнуудтай хамтран Мэдээлэл технологийн талаарх мэдээ мэдээллийг хүргэх, Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай Мэдээлэл технологийн инженерийн шалгалтын талаар сургалт зөвөлгөөнийг Хан Хэнтий чуулгад Төрийн байгууллагын Мэдээлэл технологи, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэнүүдэд сургалт зохион байгууллаа. 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР