Хэнтий аймгийн Баян-Овоо суманд баригдаж буй 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаа.

2020-10-08
Хэнтий аймгийн Баян-Овоо суманд баригдаж буй 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаа.
ЗАХИАЛАГЧ; БШУСЯам
ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫГ: ГХБХБГазар
ГҮЙЦЭТГЭГЧ: "Гурван Бухат” ХХК
ЗОХИОГЧ: “Өрх" ХХК
БАЙРШИЛ: Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: Улсын төсвийн 1.1 тэр бум төгрөг
Тус барилга нь 2 давхар тэнхлэгээрээ 18.8х24метр 100 хзүхдийн цэцэрлнгийн барилга юм.
2020 оны 10-р сарын 07-ны өдрийн байдлаар өмнө өгсөн үүрэг даалгаврын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах ажлууд хийгдэж байна. 2020 оны 10 дугаар сарын 15 өдрийн дотор дахин комисс ажиллуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР