ДҮРЭМ ЖУРАМ

2017-12-08МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 171, 172-ð ТОГТООЛ
2017-12-08БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДҮРЭМ
2015-05-01ГАЗРЫН БОЛОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ ОЛГОХ АЙМГИЙН КОМИССЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
2015-05-01Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх , зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын заавар
Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР