Мэдээлэл

2018-01-18Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалтын, төсөл арга хэмжээний жагсаалт
2017-12-082017 îíû Õºðºí㺠îðóóëàëòààð õèéñýí Á¿òýýí áàéãóóëàëòûí àæëûí õàãàñ æèëèéí ìýäýý
2016-01-11Хөгжлийн банкны эх үүүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжын жагсаалт
2016-01-01ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛТ
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР