Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалтын, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

2018-01-18

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих хөрөнгө

оруулалтын, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2018 онд санхүүжих дүн

1

Зураг төслийн зардал

2018

150.811.2

150.811.2

2

Баян-Овоо сумын инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэх

2018

210.000.0

210.000.0

3

Цэнхэрмандал суман дахь шалган нэвтрүүлэх үйлчилгээний төвийн гадна талбайн тохижилт

2018

42.900.0

42.900.0

4

Өмнөдэлгэр сумын инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэх

2018

210.000.0

210.000.0

5

4, 5-р багийн өрхийн ЭМТ-ийг дулааны шугамд хобох

2018

35.000.0

35.000.0

6

Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засварын ажил

2018

300.000.0

300.000.0

7

Алслагдсан гэр хороололд шинээр нэг усан санг байгуулна /Хэрлэн сумын 5-р баг/

2018

15.000.0

15.000.0

8

Чингич хаалганы орчны тохижилт

2018

20.000.0

20.000.0

9

Аймгийн ЗДТГазрын барилгын засвар

2018

339.000.0

339.000.0

10

2-р багийн төвийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан, холбоо

2018

50.700.0

50.700.0

11

Хуучин нэгдсэн эмнэлгийн барилгыг буулгах

2018

67.000.0

67.000.0

12

Цэнхэрмандал сумын ЗДТГ-ын түр байрлах объектийн засвар

2018

17.400.0

17.400.0

13

Хэрлэн сумын орон сууцнуудын дээвэр, орцны засвар

2018

212.000.0

212.000.0

14

Баянмөнх сумын эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл, засвар

2018

28.000.0

28.000.0

15

Баян-Адрага сумын халуун усны барилгын санхүүжилтийн дэмжлэг

2018

10.000.0

10.000.0

 

ОРОН НУТГИЙН ЗАМЫН САН

2018

288.000.0

288.000.0

1

“Мянган нуурын хотгор” дэд хөтөлбөр

2018

20.000.0

20.000.0

2

Өмнөдэлгэр сумын төвийн авто зам болон Хэнтий багийн Хурхын голын төмөр бетон гүүрийн зураг ажил

2018

25.000.0

25.000.0

3

Чингис хотын авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил

2018

28.700.0

28.700.0

4

Хэрлэн голын гүүрний постны зогсоол

2018

25.000.0

25.000.0

5

Орон нутгийн замын постны үйл ажиллагааны зардал

2018

26.000.0

26.000.0

6

Авто тээврийн төвийн урд талын замын засвар

2018

70.000.0

70.000.0

7

Бэрх тосгоны замын тэмдэг тэмдэглэгээ

2018

3.000.0

3.000.0

8

Зам арчилгаа

2018

90.300.0

90.300.0

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар

 2018 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр,

төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Д/д

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг /Мян.төг/

2018 онд санхүүжин дүн

1

“Сумын шинэ төв” дэд хөтөлбөр /Баян-Адрага сумын гадна дулаан хангамжийн ажил/

2018

400.000.0

400.000.0

2

Шинэ Өндөрхаан хорооллын гадна Холбоожуулалтын ажил

2018

70.000.0

70.000.0

3

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн ус ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах

2018

40.000.0

40.000.0

4

Хэрлэн сумын 1, 5-р багт ухаалаг худаг байгуулах

2018

16.000.0

16.000.0

5

Ахмадын ордон байгуулах

2018

250.000.0

250.000.0

6

3-р багт байрлах Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт

2018

111.819.8

111.819.8

 

Их засвар

 

10.000.0

10.000.0

1

Амаржих газрын засвар /Нэгдсэн эмнэлэг/

2018

10.000.0

10.000.0

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР