ГАЗАР ӨМЧЛӨЛ

2018-02-092017 оны газар өмчлөлийн тайлан
2017-09-07Хэнтий аймгийн газар өмчлөлийн байдал /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/
2017-09-07Газар өмчлөхөд бүрдүүлэх материал
2017-02-212017 ОНД ИРГЭНД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ, ЗОРИУЛАЛТ
2016-01-212015 оны газар өмчлөлийн тайлан
Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР