ХҮНИЙ НӨӨЦ

2018-10-08 ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КАРТЫН АРГЫН АСУУЛГА
2018-10-03Газрын даргын тушаал
2018-10-03Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн дүгнэлт гаргуулсан
2016-07-07Сумдын даамлуудын утасны дугаар
2016-07-07АНКЕТ-Төрийн албан хаагч
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР