ТӨСӨВ САНХҮҮ

2019-03-202-р сарын төсвийн мэдээ
2018-09-11Төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээ
2018-08-08ГХБХБГазрын 2019-2021 оны зарлагын төсвийн төсөл
2018-08-08Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ
2018-07-24Төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ
2018-05-082018 оны Төсвийн хуваарь
2018-05-084 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
2018-04-203 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-03-211 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2018-03-05Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 2 дугаар сарын мэдээ
2018-03-022017 оны Санхүүгийн тайлан
2018-03-022017 оны Аудитын тайлан
2018-01-092017 онд Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого
2017-09-15Төсвийн гүйцэтгэлийн 8 сарын мэдээ
2017-09-15Төсвийн гүйцэтгэлийн 7 сарын мэдээ
2017-09-15Төсвийн гүйцэтгэлийн 6 сарын мэдээ
2017-07-03ХЭНТИЙ АЙМАГТ 2017 ОНД ХИЙГДСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ БОЛОН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУД
2017-07-03ХЭНТИЙ АЙМАГТ 2017 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ БОЛОН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУД
2017-05-24Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ
2017-05-24Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР