ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТАЙЛАН

2018-01-10Өргөдөл гомдлын тайлан 2017 оны 4-р улирлын тайлан
2017-10-05Өргөдөл гомдлын тайлан 2017 оны 1, 2, 3-р улирлын тайлан
2017-05-10Өргөдөл, гомдлын 1, 2 дугаар улирлын тайлан
2016-10-11Өргөдөл гомдлын тайлан 2016 оны 3-р улирлын тайлан
2016-10-112016 оны 2-р улирал
2016-10-11Өргөдөл гомдлын тайлан 2016 оны 1-р улирлын тайлан
2015-04-06Өргөдөл гомдлын тайлан
Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР