Мэдээ

2019-07-03Хэнтий аймгийн Биндэр сумын Онон голын Бирвазын ажлын явц 80 хувьтай байна.
2019-07-03Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 2-р багийн оршуулгын газрыг хамгаалж, хашаатай болголоо.
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР