ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ДЭЛГЭРХААН СУМАНД БЭЛЧЭЭР АШИГЛАГЧДЫН ХЭСГИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2017-09-14

    Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/205 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, Хэнтий аймгийн ГХБХБГ-ын дарга Д.Баярхүүгийн 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Дэлгэрхаансумын ЗДТГазартай хамтран 8 дугаар сарын 25-ны өдөр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд төсөл, МБАНХ-ны танилцуулга болон бэлчээрийн ашиглагчдын хэсгийг байгуулах, бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн журам, малчдын дундын сан байгуулах зэрэг сэдэвээр сургалтыг Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Билэгсайхан, Д.Уламбаяр, Н.Золбоо, Дэлгэрхаан сумын Газрын даамал Б.Баттулга нар зохион байгууллаа.

    Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/205 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, Хэнтий аймгийн ГХБХБГ-ын дарга Д.Баярхүүгийн 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Дэлгэрхаансумын ЗДТГазартай хамтран 8 дугаар сарын 25-ны өдөр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн Ногоон алт-Малын эрүүл мэнд төсөл, МБАНХ-ны танилцуулга болон бэлчээрийн ашиглагчдын хэсгийг байгуулах, бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн журам, малчдын дундын сан байгуулах зэрэг сэдэвээр сургалтыг Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Билэгсайхан, Д.Уламбаяр, Н.Золбоо, Дэлгэрхаан сумын Газрын даамал Б.Баттулга нар зохион байгууллаа.

Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР