Даамлуудад сургалт зохион байгуулж байна

2017-10-11

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас Кадастрын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Х.Энхжаргал, н.Баянмөнх, гэрээт ажилтан н.Уранчимэг сумдын газрын даамлуудад энэ сарын 8-ны өдрөөс эхлэн 12-ны өдрийг хүртэл Лэнд менежер програмын давтан сургалт болон газрын кадастрийн мэдээллийн сангийн хяналт шалгалтыг хийж гйүцэтгэж байна. Сургалтад 18 сум, 3 тосгоны  газрын даамлууд хамрагдаж байна. 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР