Байгууллагын албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

2017-10-23

Байгууллагын ажилтан албан хаагч нарт Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Лхагвабаатар, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонрхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хориглолт, хязгаарлалт болон мэдэгдэл, урьдчилсан мэдүүлэг гаргах, оффшор бүсэд банкны данс эзэмших, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хуулийн этгээд байгуулахтай холбогдсон хориглолтын талаар сургалтыг Эрх бүхий албан тушаалтан Д.Уламбаяр нар 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдөр сургалтын тахимд  зохион байгуулав.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР