Тэмүүжин цогцолбор сургуулийн спорт заалны засварын ажлыг ашиглалтад хүлээн авлаа.

2017-11-01

 

Тэмүүжин цогцолбор сургуулийн спорт заалны их засварын ажлыг Улсын төсвийн 59 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар БСМГ ХХК  гүйцэтгэлээ.

Засварын ажлаар дээвэр, заалны  шал, халаалт, гэрэлтүүлэг, сантехникийн засварууд хийгдсэн бөгөөд гүйцэтгэгч компаний зүгээс нэмэлтээр модон сандал, хагархай шилнүүлдийг  солих, агааржуулалтын хоолойг засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Их засварын ажил дээр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллан хугацаатай үүрэг даалгавар өгөөд байнгын ашиглалтад оруулах шийдвэр гаргасан.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР