“НЭЭЛТТЭЙ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА-ОРОН НУТАГТ” НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГИЙГ БАЯН-ОВОО СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЛАА

2017-12-01

        Баян-Овоо суманд “Нээлттэй газрын харилцаа-Орон нутагт” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн 2017 оны 11-р сарын 29-ны өдөр Баян-Овоо сумын ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулан ажиллалаа.

      “Нээлттэй газрын харилцаа-Орон нутагт” нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 2016-2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан болон бэлчээрийн газрын доройтолын талаар 63 иргэдэд мэдээллийг тавьж ажилласан

       Мөн шинээр хашаа, байшин барьсан иргэдийн хүсэлтийн дагуу газрын кадастрын хэмжилт зураглалаар үйлчилж, 4 иргэнд Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу ганцаарчилсан зөвлөгөө өгч ажилласан.

      Мөн 1:1000 масштабтай байр зүйн зурагт ороогүй байсан 75 нэгж талбарт хэмжилтийн ажлыг газрын даамал Х.Гэрэлмаатай хамтран хийж гүйцэтгэн газрын кадастрын мэдээллийн санд оруулан ажиллалаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР