1 дүгээр сарын шилдэг албан хаагчийг шалгарууллаа

2018-02-12

Байгууллагын 1 дүгээр сарын шилдэг ажилтнаар хууль эрх зүй, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Д.Уламбаяр шалгарлаа. Мэргэжилтэн Д.Уламбаяр нь ГЗБГЗЗГазарт хүний нөөцийн судалгаа, өргөдөл, гомдол, маргаан шйидвэрлэлтийн тайлан, газрын тухай хуулийн хэрэгжилтийн тайлан, хүний нөөцийн системд 2017 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын бүрдүүлэлтийн системд мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтуудыг мэдүүлгийг баталгаажуулсан, 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс газрын даамлын цалин орон тоо шилжин ирсэнтэй  холбогдуулан 16 газрын даамлыг томилох тушаалын төсөл бэлдсэн,  “Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд “Гэр бүл- Хөрөнгө оруулалт” уриан дор, ДЗОУБ, ХХААГ, ГХБХБГ хамтран зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг гарган ажилласан байна.  

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР