2018 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг батлууллаа.

2018-02-12

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн ээлжит ДОЛООДУГААР хуралдаанаар:
- Цэвэрлэх байгууламжийн хамгаалалтын бүс тогтоох тухай
-2018 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт, 2017 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, аймгийн газар өмчлөлийн явцын тайланг танилцуулж хамгаалтын бүс, 2018 оны газар өмчлөлийн төлөвлөгөөг батлууллаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР