2018 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг батлууллаа.

2018-02-12

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн ээлжит ДОЛООДУГААР хуралдаанаар:
- Цэвэрлэх байгууламжийн хамгаалалтын бүс тогтоох тухай
-2018 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт, 2017 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, аймгийн газар өмчлөлийн явцын тайланг танилцуулж хамгаалтын бүс, 2018 оны газар өмчлөлийн төлөвлөгөөг батлууллаа.

Санал асуулга
© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР