2017 санхүүгийн тайланд аудит хийгдэж зөрчилгүй гэсэн санал дүгнэлт авлаа.

2018-03-13

Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитийн газраас манай байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд аудит хийгдэж зөрчилгүй санал дүгнэлт авлаа. Ингэснээр 2015-2017 санхүүгийн тайланд 3 жил дараалан зөрчилгүй санал дүгнэлт авч байна.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР