Хэнтий аймгийн сумдын засаг дарга, тосгоны захирагч, газрын даамлуудыг чадавхижуулах сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

2018-05-14

       Сумын тухайн жилийн Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад Усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалт, эрүүл ахуйн бүсийн давхцал, дэглэмийг мөрдөх салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор сумдын засаг дарга, газрын даамлуудыг хамруулсан хууль эрх зүйн болон газар зүйн мэдээллийн системийн ArcGis программ хангамжийн сургалтыг Хэрлэн голын сав газрын захиргаатай хамтран 2018 оны 05 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Мөн шинээр томилогдсон газрын даамлуудтайгаа 2018 оны үр дүнгийн гэрээгээ байгууллаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР