4 СУМАНД БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

2018-05-28

       “Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь” LTS2 төслөөс ГХБХБГазар, ХААГазартай хамтран бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, сумын ажлын хэсгийг чадавхижуулах сургалтыг Баянмөнх, Дархан, Баянхутаг, Баян-Овоо сумдад 5 дугаар сарын 14-20-нд зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд сумдын ИТХ, ЗДТГазар, багийн Засаг дарга, малчдын төлөөлөл сум тус бүрээс 20 хүн хамрагдлаа.

Баян-Овоо суманд Хэрлэн голын сав газрын захиргаанаас хийхээр төлөвлөсөн голын нуга татмын бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажилтай уялдуулан хамтран ажиллаж байна.

 

Санал асуулга
© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР