Төрийн үйлчилгээг багт хүргэж ажиллалаа.

2018-06-04

         Хэнтий аймгийн Засаг даргын орлогч Ц.Чогсомжав даргаар ахлуулсан  ажлыг хэсэг 2018 оны 5 дугаар сарын 19-нөөс 5 дугаар сарын 29-нийг хүртэл Өмнөдэлгэр сумын 6 баг, Батширээт сумын 4 баг, Биндэр сумын 5 баг , Баян-Адарга сумын 5  багуудад төрийн үйлчилгээг хүргэх ажлыг зохион байгууллаа. Иргэдийн сонирхсон сум багийн хилийн цэс,  өвөлжөө, хаваржааны талаар, тариалантай холбоотой, гэр бүлийн хэрэгцээгээр өмчлүүлэх болон бусад газартай холбоотой хууль тогтоомжийн талаар нийт 54 иргэнд зөвлөгөө өгч мэдээлэл хийсэн.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР