Газрын даамлыг шинэ компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангалаа.

2018-06-08

       Төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай үзүүлэх, албан хаагчийн ажиллах нөхцөл боломжийг хангах үүднээс 2016 онд 18 сумын  газрын даамлуудад иж бүрэн компьютер, тоног төхөөрөмжийг олгож бүрэн шинэчлэлт хийсэн бол үлдсэн 4 тосгоны газрын даамлуудын комьпютер тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж эхний ээлжинд Бэрх тосгоны газрын даамал Т.Шижир-Эрдэнэд иж бүрэн компьютерыг хүлээлгэн өглөө.

Санал асуулга
© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР