Баянмөнх, Дархан, Баянхутаг, Баян-овоо сумд Бэлчээр менежментийн дунд хугацааны /2018-2022/ төлөвлөгөөтэй боллоо.

2018-07-17

 

 

 USAID-ийн санхүүжилтээр “Мерсу Кор” ОУБ-аас хэрэгжүүлж байгаа LTS2 төслийн хүрээнд Баянмөнх, Дархан, Баянхутаг, Баян-Овоо сумын Бэлчээр менежментийн дунд хугацааны (2018-2022) төлөвлөгөөг  ХХААГазар, сумдын ИТХ, ЗДТГазар, малчдын оролцоотойгоор хамтран боловсруулж, 2018 оны 6 дугаар сарын 19-26-ны өдрүүдэд сумдын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж орон нутагт нь хүлээлгэн өглөө.

 

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР