Аймгийн Засаг даргын орлогч Ц.Чогсомжав байгууллагын ажилтай танилцлаа.

2018-09-04

Аймгнийн Засаг даргын орлогч Ц.Чогсомжав манай байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Байгууллагын үйл ажиллагаа, 2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа Газар тариалан, хот суурингийн газрын хянан батлагаа, 4 суманд хэрэгжүүлсэн бэлчээр менежментийн төлөвлөгөө, аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн төлөв байдлын мэдээ, сумын Нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, хаягжуулалтын ажлын талаар мэдээлэл өглөө. Цаашид аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, хийгдээгүй байгаа сумдын НДХТөлөвлөгөө, хаягжуулалтын ажлыг хийхэд шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэж хийх талаар санал хүсэлтийг тавьлаа. 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР