Бэрх тосгоны Хаан банкны тооцооны төвийн барилгын ажилд хяналт тавьж ажилалаа.

2018-10-02

Хэнтий аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны Хаан банкны тооцооний төвийн барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналт хийж зохих заавар зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг өгч ажилалаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР