Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын конторын барилга угралтын ажилд хяналт тавьж ажиллав

2018-10-03

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 3-р багт баригдаж буй ХХҮГазрын барилга угсралтын ажилд зураг төсөл зохиогчтой хамт барилгын ажлын явцад хяналт хийж үүрэг даалгавар, зөвлөмж өгч ажиллаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР