Манай байгууллага ТУСГАЙ байр эзэллээ.

2019-01-28

Монгол улсын Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр, Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай 01 дүгээр албан даалгаврын биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР-с Хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг албан байгууллагуудын дунд ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН 45 хоногийн аяныг зарлаж аян 2018 оны 10-11-р сард зохион байгуулагдаж дүнгээ гаргалаа. 
Уг аянд 34 байгууллага оролцсоноос зохион байгуулсан ажлаараа Манай байгууллага ТУСГАЙ байранд шалгарлаа.  

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР