Барилгын хөгжлийн төвтэй байгуулсан 2018 оны гэрээг дүгнүүлж, 2019 онд хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа.

2019-02-21

Барилгын хөгжлийн төвөөс 2019 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгуулж өнгөрсөн ажлаа дүгнэн, 2019 онд хамтран ажиллах гэрээ, Барилга зариалагчийн техник хяналтын гэрээг байгууллаа.  2018 онд байгуулсан гэрээгээ амжилттай дүгнүүлж аймгийн ГХБХБГазруудаас 2 дугаар байранд ажлын үзүүлэлтээрээ шалгарч, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Мөн 2019 онд хамтран ажиллах гэрээгээ байгууллаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР