Газар, зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргатай байгуулсан 2018 оны ажлаа дүгнүүлж, 2019 оны үр дүнгийн гэрээг байгууллаа.

2019-02-21

2019 оны 2 дугаар сарын 14-16-ны өдрүүдэд ГЗБГЗЗГазраас удирдах ажилтны зөвлөгөөний зохион байгуулж 2018 оны ажлаа дүгнэн шилдшүүдээ шалгаруулж, 2019 онд хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа. Манай байгууллагын хувьд  2018 онд байгуулсан гэрээгээ дүгнүүлж аймаг, нийслэлийн газрын албадаас  3 дугаар байранд орлоо. Дадал сумын газрын даамал Х.Саранчимэг Шилдэг сумын Газрын даамлаар шалгарлаа. Мөн Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргатай  2019 онд хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа.азар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай 2018 онд байгуулсан гэрээгээ дүгнүүлж улсын хэмжээнд 3 дугаар байрнд орлоо. Дадал сумын газрын даамал Х.Саранчимэг 360 гаруй сумын даамлуудаас Шилдэг  даамлаар шалгарлаа. Мөн Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргатай  2019 онд хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР