Авлигын эсрэг гэмт хэргийн талаарх сургалт

2019-05-21

   Нийтийн эрх зүйн боловсролын хүрээнд байгууллагын 15 албан хаагч нарт 2017 оны дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж буй “Эрүүгийн хууль”-д “Авлигын гэмт хэрэг”-ийг хуульчилсан талаар 2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр сургалт зохион байгуулав.Энэхүү сургалтаар тухайн гэмт хэргийн талаарх ойлголт,  ялын төрлийг танилцуулж ил тод байдлыг эрхэмлэж ажиллахыг уриалав.  

 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР