Улсын комисс ажиллалаа.

2019-06-04

Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасгийн бохир усны шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажлыг “Хэнтий-Ус” ХХК нь Орон нутгийн төсвөөр 14 500 000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй гүйцэтгэж 2019 оны 06 сарын 03 өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээж авлаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР